Den: 25. 7. 2017

Mopas a.s.

Počátkem dnešní akciové společnosti Mopas byly Československé automobilové opravny Brno, závod Holešov. V roce 1990 se závod Holešov osamostatnil pod obchodním názvem Mopas, státní podnik. V roce 1994 na základě privatizačního projektu vznikla akciová společnost pod obchodním jménem Mopas a.s. V měsíci srpnu 1998 byla privatizace ukončena. Akciová společnost Mopas, Holešov má dlouholeté zkušenosti v opravárenské a montážní činnosti v automobilovém… Read more →