Day: 7 сар 25, 2017

Мопас ХК

Мопас ХК нь aнх байгуулгадахдаа тухайн үеийн Чехословак улсад байсан БРНО Авто-засварын Завод болон Холэшов хотноо үйл ажилгаагаа эхлэж байжээ. 1990 оноос эхлэн Мопас ХК нэртэй бие даасан компани болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Мопас ХК нь олон жилийн туршлага нь TATRA 148, Т815, Т816 гэх мэт тээврийн хүнд даацын автомашинд засвар үйлчилгээ, шинэчлэл угсралт (капитал засвар) хийх ариван туршлагатай… Read more →