icon_horse_mongolian
Team of business people stacking hands

O SPOLEČNOSTI

Společnost Mongolian Forum s.r.o. byla založena v roce 2015. Od samého začátku je cílem společnosti rozvíjet vztahy mezi Mongolskem a Českou republikou. 

Mongolian Forum se zabývá především zprostředkováním obchodu a služeb mezi firmami v Mongolsku a v České republice. 

Další z aktivit naší společnosti je zprostředkování práce mongolským lidem v České republice. 

Velkou prioritu klade naše společnost na přestavení českých energetických společností s dlouholetou historií a zkušenostmi pro mongolské partnery a navázání kontaktu v oblasti know how a dodávek sofistikovaných energetických kompletů. 

Průmysl v České republice tvoří 37,8 % českého hospodářství. Průmyslové zboží se významně podílí na exportu. Z průmyslového zboží mají největší podíl na exportu stroje a dopravní prostředky, následované různými tržními výrobky a průmyslovým spotřebním zbožím.

Česká republika má velký zájem o spolupráci s Mongolskem hlavně v oblasti rozvíjejícími mezinárodní spolupráci za účelem navazování kontaktů, určení vzájemných priorit, výměny know-how a podpory společných projektů aplikovaného výzkumu k zajištění rozvoje inovací a konkurenceschopnosti partnerů. Společnost Mongolian Forum je připravena tyto úkoly plnit a i nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi Českou republikou a Mongolskem. 

Copyright © 2020 Mongolian Forum. All Rights Reserved.