Санал илгээх

Та бидэнд худалдаа үйлчилгээ, эрэлт хэрэгцээний саналаа илгээнэ үү. Таны санал хүсэлтэнд бид хурдан шуурхай хариу өгөх болно. Саналаа илгээсэн Танд баярлалаа.

Санал илгээх маягтыг хэрэглэх нөхцөл:

  • Санал нь хамгийн багадаа $4000-ийн үнийн дүнтэй байх.

  • Саналыг зөвхөн хүчин төгөлдөр регистрийн дугаартай комкани илгээх ёстой.